Pedagogische visie

Met hoofd, hart en handen

Naast onze basistaak, het verzorgen van kinderen in een veilige en hygiënische omgeving, doen wij méér. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid als medeopvoeder van de kinderen die wij opvangen. Liefde voor kinderen is daarbij een belangrijke drijfveer. Goede kinderopvang kenmerkt zich in onze ogen door een balans tussen werken met je hoofd, je hart en je handen.

Wij zijn trots op ons werk en vinden het een eer om met u de zorg voor uw kind te mogen delen.

Kinderopvang Triangel vindt het volgende belangrijk:

  • Oog voor eigenheid
  • Ontwikkeling door spel
  • Anderen ontmoeten
  • De wereld ontdekken
  • Ruimte om te kiezen
  • In gesprek blijven

Pedagogische visie in de praktijk

Elke locatie heeft een pedagogisch werkplan dat rekening houdt met de specifieke situatie en de sterke kanten van elk team. In het werkplan is bijvoorbeeld uitgewerkt hoe wij de fantasie van kinderen willen prikkelen of hoe we kinderen uitnodigen tot spel door het inrichten van verschillende hoekjes in de groepsruimte. Kinderen in de BSO worden uitgedaagd om mee te denken over de invulling van thema’s.