Kwaliteit en veiligheid

Het bieden van veilige opvang staat bij ons hoog in het vaandel. Bij het inrichten van onze locaties, het aanschaffen van spelmateriaal binnen en buiten letten wij hier goed op. Ook de kinderbedjes en boxen in onze kinderdagverblijven voldoen aan alle veiligheidsnormen. Jaarlijks voeren wij een risicomonitor uit en ondernemen we actie als er situaties zijn die teveel risico met zich meebrengen. Bij de jaarlijkse controle door de GGD is dit één van de punten van aandacht. De rapporten die de GGD uitbrengt naar aanleiding van deze jaarlijkse controle zijn openbaar.

Onze locaties voldoen ook aan alle voorschriften over brandveiligheid. En mocht er zich toch een ongelukje voordoen, dan weten we hoe we moeten handelen. Al onze vaste medewerkers beschikken over een op kinderen gericht EHBO-diploma. Ook is op elke locatie dagelijks een bedrijfshulpverlener aanwezig.